• Mutlukent Mahallesi 1961. Cadde No:6 Çankaya / Ankara
  • +90 312 473 32 38-39
  • info@konspek.com.tr

SMM Hayat Hattı

  • Konspek Madencilik
  • Ürünler
  • SMM Hayat Hattı

MSHA onaylı ve patentli SMM Hayat Hattı

MSHA onaylı ve patentli SMM Hayat Hattı, %100 Polipropilen malzemeden üretilmiştir ve yalıtkandır. SMM Hayat Hattı (konik göstergeler de dahil olmak üzere), alev almazdır ve bağlantı noktaları da kıvılcıma karşı korumalı tunç malzemeden üretilmiştir. SMM Hayat Hattı bir kaçış rotası oluşturmak için kullanır. Konik göstergeler, alev almaz floresan, yalıtkan ve kendinden kilitli türdedir. Acil durumlarda ( herhangi bir patlama, yangın vb. durumlarda) SMM Hayat Hattı hızlı bir şekilde yer altından çıkışın sağlanmasına büyük katkı sağlar.


HAYAT HATTIMIZ MSHA ONAYLIDIR.

MSHA 18-LLA070001 - MSHA 18-LLA070003

SİPARİŞ DURUMUNDA KISA SÜREDE TESLİMİ YAPILIR

10 Mart 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29291 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” EK-3 kısmına “18. Madde” olarak Hayat Hattı hakkında detaylı zorunluluk getirilmiştir:

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 17 nci bendinden sonra gelmek üzere 18 inci bent eklenmiştir.

“18. Yeraltı madenlerinde, hazırlık faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ve üretim panoları gibi yeraltı maden işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ve çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştıran; yanmaya, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı kurulur (Şekil-1 ve Şekil-2). Bu hatlar acil durum planlarına uygun olarak yerleştirilir.

18.1. Hayat hatlarının acil durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış değişikliği sağlayacak şekilde eğitimler verilir.

18.2. Yeraltı madenlerinde bulunması zorunlu olan sürekli hayat hattı, acil durum planına uygun şekilde çalışanların en kısa sürede madeni terk edecekleri şekilde yerleştirilir.

18.3. Hayat hattının hiçbir şartta zarar görmemesi sağlanır. Hayat hattının zarar görmesi halinde en kısa sürede eski haline getirilir.

18.4. Hayat hattı sehim yapmayacak şekilde uygun aralıklarla yerden 130 cm yüksekliği sağlayacak bağlantılarla tavana ya da yan duvara monte edilir.

18.5. Hayat hattı, konik gösterge ve reflektör levha, yanmaz, yıpranma ve aşınmaya dayanıklı polipropilen(polypropylene) malzemeden imâl edilir.

18.6. Hayat hattı, 7 mm çapında sarı renkli olup tek yönlü konik gösterge ile başlar. Konik göstergeler acil çıkışı gösterecek şekilde 10 metreyi geçmeyecek aralıklarla yerleştirilir. Konik göstergelerin tam orta mesafelerinde reflektör levhalar bulunur. Reflektör levhalar; 50 mm x 100 mm ölçülerinde, çıkışa doğru yani kaçış yönünde yeşil, aksi istikamette kırmızı renkte yanmaz malzemeden yapılır. Konik göstergenin üstünde altı adet reflektör şerit bulunur. Konik gösterge ve reflektör levha bulunduğu yerden düşmeyecek ve kaymayacak şekilde hayat hattının üzerine sabitlenir.

18.7. Ana hayat hattına eklenecek bağlantı hatları iki konik göstergenin aynı yöne bakacak şekilde arka arkaya konumlandırılması ile gösterilir.

18.8. Hayat hattının, çalışanların bulunduğu her galeri veya üretim alanı ile kesiştiği noktalara, yanmaz ve dayanıklı küre şeklindeki göstergeler yerleştirilir. Bu göstergeler başka çalışanların gelebileceğini de ifade eder.

18.9. Hayat hattının, oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonlarının bulunduğu güzergâhta yer alması esastır. İstasyonların bulunduğu yerler ikişer adet iki konik göstergenin tabanlarının birleştirilip arka arkaya konumlandırılması ile gösterilir. Bu istasyonlara bir bağlantı hattı ile ulaşılması gerekirse aynı konik göstergeler bu bağlantı hattı üzerine de konumlandırılır.”